United technology
 
   

 

 

 

United Technology ® is een gespecialiseerde divisie van een Internationale Holding die zich heeft toegelegd op het gebied van modificatie van natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen resp. mineralen, en wel met name clinoptilolieten, simpel genaamd zeolietenDisclaimerUnited Technology ® is een gespecialiseerde divisie van een Internationale Holding die zich heeft toegelegd op het gebied van modificatie van natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen resp. mineralen, en wel met name clinoptilolieten, simpel genaamd zeolieten

Deze website van United Technology alsmede de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepubliceerd.

United Technology kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt ten gevolge van eventuele onnauwkeurigheden of fouten binnen deze pagina’s of via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via de in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.”

United Technology is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe websites waarvan links op deze site worden vermeld.

United Technology behoudt  te allen tijde alle rechten, waaronder begrepen gevestigde octrooien, internationale patenten, auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten,  met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo's, documenten en eventuele software). Het is niet toegestaan om welke  informatie dan ook op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Technology

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze site kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Vraagt u daarom altijd eerst toestemming middels het contactformulier op de site.

Hoewel United Technology tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt United Technology expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

United Technology beheert en onderhoudt deze internetsite zelfstandig en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

United Technology garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Bij het gebruik van deze internetsite waardoor de mogelijkheid kan ontstaan dat het gebruik van andere internetgebruikers gehinderd kan worden en dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Berichten die u per e-mail naar United Technology stuurt, kunnen onveilig zijn. United Technology raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan United Technology te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan United Technology te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. United Technology behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Op de homepagina staat linksonder vermeld op welke datum de laatste wijzigingen zijn aangebracht.

© 2013 United Technology
All Rights Reserved
Home | disclaimer | leveringsvoorwaarden | Innovatie | prijslijst | Contact